Janjić značenje

Janjić, Stjepan (1926–92), hrv. etnolog. Istraživao obiteljske zadruge i seoski način života u 19. i prvoj pol. 20. st. u Hrvatskoj i BiH.