Janić značenje

Janić, Vlado Capo (1904–91), hrv. političar i časnik; pripadnik komun. pokreta od 1930-ih; jedan od prvih organizatora antifaš. borbe u Hrvatskoj (1941); nakon rata general-pukovnik.