jamstvo značenje

jamstvo, ugovorom (rjeđe zakonom) utvrđena odgovornost koju treći preuzima prema vjerovniku za pravilno ispunjenje dužnikove obveze.