Jakov Markijski značenje

Jakov Markijski, sv. (1394–1476), tal. kat. misionar; franjevac. Djelovao u Dubrovniku, Bosni, Slavoniji i Srijemu.