Jakov I značenje

Jakov i (Jaime) (1208–76), aragonski kralj od 1213; osvojio Baleare, Valenciju; od Francuske, u zamjenu za Languedoc, dobio Kataloniju; uveo inkviziciju.