Jakov I značenje

Jakov i (James) (1566–1625), engleski (od 1603) i škot. kralj (Jakov VI., od 1567); apsolutist, vladao uz pomoć drž. Anglikanske crkve; izazvao jaku oporbu puritanaca i parlamenta.