jakobiti značenje

jakobiti, sirijski kršćani monofiziti; nastali u 6. st., danas ih o. 160 000 ima u Siriji, Libanonu i Iraku.