Jajce značenje

Jajce, grad na utoku Plive u Vrbas, BiH; 13 600 st. Kulturno-pov. spomenici iz staroga i sr. vijeka: Medved-kula, gradska vrata, crkva sv. Katarine, franjevački samostan. Elektrokem. ind., tvornica gipsa, preradba drva, HE (Jajce I. i II). – pov Grad sagrađen krajem 14. st., spominje se 1396. u posjedu vojvode Hrvoja (conte de Jajce). Nakon njegove smrti 1416. bio u posjedu bos. kraljeva i jednim od njihovih stolnih mjesta. 1463. pao u ruke Turcima, ali ga je do kraja iste god. povratio hrv.-ug. kralj Matija Korvin. Od 1463. do 1527. sjedište Jajačke banovine i glavna utvrda u obrani susjednih hrv. zemalja od Turaka. Za osmanlijske vladavine adm. središte nahije (1562), kadiluka (nakon 1580) i kapetanije (od poč. 17. st.). Austr. vojska zaposjela ga 1878. U II. svj. ratu, 29. 11. 1943., ondje je održano drugo zasjedanje Avnoj-a. Tijekom rata u BiH (1992–95) pod nadzorom srp. snaga; Daytonskim sporazumom pripao Federaciji BiH.