Jaime značenje

Jaime, ime dvaju aragonskih kraljeva; → Jakov i. i Jakov ii.