Jahve značenje

Jahve (zapadnosemitski oblik YHVH, odgovara hebr. yihyeh: on jest, preko srednjovj. lat. IeHoVa[H], za IaHoVaH), vlastito ime jednoga Boga u Starom zavjetu (Izlazak 3,14 3,15 i 6,2); kasnije je postalo tabu i pri čitanju se zamjenjivalo s Adonaj (hebr.: moj gospodin), a konsonantskom korijenu YHVH pogrješno su pripisani vokali te zamjene (YaHoVaH). Od 14. st. udomaćio se krivi izgovor Jehova.