Jahjapašići značenje

Jahjapašići, osman. obitelj slav. podrijetla, nazvana po osnivaču Jahja-paši, bos. sandžak-begu, rumelijskom begler-begu i velikom veziru. Najznačajniji predstavnici: Bali-beg (?–1527), Mehmed-paša (?–1548), Mustafa-beg, Ahmed-beg, Hizir, Derviš-beg i Arslan-paša (?–1566). U 15–16. st. J. su na važnim položajima u južnosl. zemljama.