Jaeger značenje

Jaeger, Frank (1926-77), dan. pjesnik i prozaik filoz. usmjerenja; jedan od vodećih modernista. Motivi samoće, krivnje i smrti. Jutarnja truba; Bik; Danci.