jabučna kiselina značenje

jabučna kiselina, dvobazična org. kiselina HOOC · CHOH · CH2 · COOH, dolazi u biljkama, posebno u kiselom voću; soli: malati.