Jabalpur značenje

Jabalpur, grad u državi Madhya pradesh, sr. Indija; 951 000 st. Metalurgija, kem. i tekst. ind.