ja značenje

ja, ligaturno slovo stare ćir. azbuke, jotovana (palatalizirana) varijanta slova a; rus. ćir. slovo я.