izvor značenje

izvor, mjesto na kojem prirodna podzemna voda trajno ili povremeno izbija na površinu.