izvjesnost značenje

izvjesnost, filoz svjesno prihvaćanje istinitosti nekoga suda; prema R. Descartesu, kriteriji izvjesnosti su jasnoća i razgovijetnost suda.