izvanredno stanje značenje

izvanredno stanje, stanje ugroženosti mira, zdravlja ili života građana i sigurnosti državnoga poretka; proglašava ga organ najviše državne vlasti da bi u zemlji ili u ugroženom području zaveo izvanredne mjere (ograničenje prometa i potrošnje roba, mjere pripravnosti i dr.).