izvanjezični značenje

izvanjezični, koji na jezik može djelovati, a ne proistječe ni iz njegova sustava ni iz njegova sastava (npr. polit., kult., gospodarski, društv. i dr. čimbenici).