izraz značenje

izraz (lokucija), ustaljena skupina riječi posebna ustroja i jedinstvena sadržaja (»podmetnuti vatru« izraz je u odnosu prema sadržajno bliskoj jedinstvenoj riječi »zapaliti«).