izravna sastavnica značenje

izravna sastavnica (engl. immediate constituent), svaki od (dvaju) elemenata koji izravno sastavljaju jedinicu više razine, a ujedno i većega linearnog opsega. Npr. Mali Ivica veselo se smije, kao izravne sastavnice ima mali Ivica i veselo se smije; mali Ivica ima kao sastavnice mali i Ivica, a veselo se smije dijeli se na sastavnice veselo i se smije.