Izraelci značenje

Izraelci (Izraeliti, Izraelićani) → Židovi