Izrael značenje

Izrael (hebr. Yisra’el), po biblijskoj predaji, nadimak patrijarha Jakova (praoca Izraelaca), prešao na njegove potomke i na čitav žid. narod, a zatim i na državu.