izopren značenje

izopren (metil-butadien), hlapljiva tekućina, nezasićeni ugljikovodik iz niza diena CH2=CH · C · (CH3)=CH2; izgrađuje molekule prirodnoga kaučuka; važan u sintetskoj proizvodnji gume.