izomorfija značenje

izomorfija (grč.), kem postojanje dviju ili više supstancija različita kem. sastava ali iste kristalne strukture (izomorfne supstancije).