izomerija značenje

izomerija (grč.), kem postojanje dvaju ili više spojeva (izomera) istoga sastava i mol. tež., a različita rasporeda atoma u molekuli i zbog toga različitih kem. svojstava. Kod strukturne i. atomi izomera spojeni su na različite načine (npr. butan i izobutan), kod stereoizomerije atomi su samo različito smješteni u prostoru; stereoizomerija može biti optička (→ optička aktivnost) ili geometrijska.