izogamija značenje

izogamija (grč.), biol oplodnja združivanjem morfološki potpuno jednakih muških i ženskih gameta (izogameta); karakteristična je za primitivne organizme (niže alge i gljive). supr anizogamija.