izmuljivanje značenje

izmuljivanje, tehn. postupak uklanjanja grubljih čestica iz finih prašaka razmuljivanjem u vodi, pri čemu krupnije čestice padaju na dno.