izmjenjivači iona značenje

izmjenjivači iona, supstancije, većinom umjetne smole, koje vlastite ione mogu izmjenjivati s nekom tekućinom što struji preko njih; služe npr. za mekšanje vode (deionizacija, demineralizacija vode).