izmjenjivač. značenje

izmjenjivač. 1. el naprava za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu; invertor. 2. tehn i. topline, uređaj za korištenje dijela topline iz tekućina ili plinova prije nego se izvedu iz postrojenja; rekuperator.