izmjenična struja značenje

izmjenična struja, el. struja promjenljive jakosti i smjera. Nastaje promjenama napona na polovima izvora. Najvažnije su i. s. sa sinusoidalnim tokom tih promjena ovisnosti o vremenu (sinusoidalne struje); proizvode se s frekvencijom 50 herca (u anglosaskim zemljama 60 herca). Aritmetička srednja vrijednost sinusoidalne struje jest nula, ali njezini učinci ovise o njezinoj kvadratnoj srednjoj vrijednosti, tzv. efektivnoj vrijednosti. Iskorištava se samo onim dijelom koji odgovara umnošku njezine jakosti i faktora snage (djelatna, aktivna ili radna struja; neiskoristivi ostatak naziva se jalovom ili reaktivnom strujom). Za razlikovanje od višefaznih struja, i. s. u nekom krugu naziva se jednofaznom (monofaznom) strujom.