ižica značenje

ižica, ime posljednjega slova starosl. glagoljske i ćir. azbuke; koristilo se u transliteraciji grč. ipsilona (υ).