izbor značenje

izbor, lingv postupak, najčešće nesvjestan i automatski, kojim se govornik između više mogućnosti (za foneme, za moneme, za sintagme, za rečenice), radi ostvarivanja komunikacije, odlučuje samo za jednu od njih.