izbjeglice značenje

izbjeglice, osobe bez državljanstva koje su izbjegle iz svoje domovine. Nakon I. svj. rata Liga naroda uvela je za njih Nansenovu putovnicu, a njihov položaj regulirao je niz sporazuma i konvencija. Pravni položaj izbjeglica reguliran je konvencijom (1951).