Izak značenje

Izak (hebr.), prema Bibliji, žid. patrijarh, sin Abrahamov i Sarin (u Kuranu: Ishak). Otac ga iz vjernosti prema Jahvi pokušao žrtvovati, ali je anđeo spriječio umorstvo; jedan od najčešćih ikonografskih motiva.