iverica značenje

iverica, ploča dobivena grijanjem pod tlakom drvnoga iverja, ivera od stabljika lana ili konoplje i sintetskih ljepila; služi u građevinarstvu (oplate) i drvnoj industriji (pokućstvo).