Iveković značenje

Iveković, Mladen (1903–70), hrv. političar; pripadnik komun. pokreta 1930-ih; član Izvršnoga odbora Avnoj-a, vijećnik Zavnoh-a 1943; nakon rata na polit. i diplomatskim dužnostima. Hrvatska lijeva inteligencija 1918–1945.