Ivanov značenje

Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič (1929), rus. lingvist i filolog; objavio značajne radove o indoeur., slav. i općoj lingvistici, o slav. folkloru i mitologiji. Indoeuropski jezik i Indoeuropljani (s T. V. Gamkrelidzeom, u 2 sv.).