Ivana Orleanska značenje

Ivana Orleanska (franc. Jean d’Arc; Djevica orleanska) (1412–31), franc. nac. junakinja, seljanka koja je, po »poruci s neba«, na čelu manjega voj. odreda oslobodila Orléans engl. opsade 1429., a kralja Karla VII. odvela na krunidbu u Reims. Zarobili je kraljevi protivnici i predali Englezima, a crkv. sud osudio je na smrt kao krivovjernicu i vješticu; spaljena na lomači u Rouenu. Rehabilitirana 1456; 1920. proglašena sveticom. Simbol franc. patriotizma i legendarna ličnost, nadahnjivala književnike (F. Villon, Voltaire, F. Schiller, A. France, G. B. Shaw, P. Claudel, J. Anouilh), lik. umjetnike (F. Rude, J. A. Ingres), skladatelje (G. Verdi, Ch. Gounod, A. Honegger) i film. autore (C. T. Dreyer).