Ivan II značenje

Ivan ii (1455–95), port. kralj od 1481; osvojio Tanger, sa Španjolskom sklopio sporazum u Tordesillasu (1494) o razgraničenju novootkrivenih zemalja; demarkacijska crta išla je 370 milja zapadno od najzapadnije crte Azora.