Ivan Arhiđakon Gorički značenje

Ivan Arhiđakon Gorički (o. 1280 – o. 1353), pov. pravni pisac. Drži se da je sastavio statute zagrebačkoga kaptola, važne za hrv. povijest 14. st.