istražno bušenje značenje

istražno bušenje, postupak za utvrđivanje postojanja, položaja i oblika podzemnih ležišta mineralnih sirovina, njihove količine i kvalitete.