istosmjerna struja značenje

istosmjerna struja, el. struja koja teče samo u jednom smjeru; može imati stalnu jakost (čista i. s.) ili promjenljivu jakost (pulsirajuća ili miješana i. s., kojoj je superponirana izmjenična struja). Proizvodi se galvanskim člancima, dinamom, ispravljanjem izmjenične struje; konvertibilna je u kem. energiju i kao takva se dade akumulirati. Nedostatak: napon joj se može transformirati samo s pomoću rotacijskih strojeva. Najviše se upotrebljava u galvanotehnici i elektronici.