istočnoindijske kompanije značenje

istočnoindijske kompanije, povlaštene trg. kompanije osnivane u Engleskoj, Francuskoj i Nizozemskoj u 17. i 18. st. radi trgovanja s Indijom, Japanom, Malajskim otocima i dr. azijskim zemljama. Najvažnija je bila Istočnoindijska kompanija, osn. 1600.