istočno pitanje značenje

istočno pitanje, naziv (u uporabi nakon Grčkoga ustanka, 1821) za kompleks problema izazvanih dezintegracijom Turskoga Carstva (»bolesnika na Bosporu«) i suparništvom eur. velikih sila oko podjele njegova nasljedstva. Nakon I. svj. r., pošto je ugovorom u Lausannei (1923) priznata Kemalova Turska kao homogena nac. država, I. p. smatrano je riješenim.