istočni grijeh značenje

istočni grijeh, prema teološkom i biblijskom nauku, grijeh prvih ljudi, Adama i Eve, kojega su posljedice prešle na njihove potomke, a koji svaki čovjek nosi čim se rodi; slična vjerovanja postoje u mnogim religijama. Čest motiv umjetničkih obradbi.