Istarski razvod značenje

Istarski razvod, hrv. glagoljički pravni spomenik, nastao u Istri između 1275. i 1395. kompilacijom starijih isprava. Sačuvan je u prijepisu kurzivnom glagoljicom iz 16. st. Njime se utvrđuju granice između feud. gospodara i seoskih općina na temelju staroga slav. procesa razvođenja (višednevna svečana ophodnja povjerenstva). Važan je izvor za gospodarsku, polit. i kult. povijest.