iskustvo značenje

iskustvo, proživljenost promatrana kao proširenje ili obogaćenje spoznaje, znanja ili sposobnosti; praksa u nečemu kao primjer za pouku; ono što se u duhu stječe primjenjivanjem ljudskih sposobnosti u životnoj stvarnosti; izravno doživljavanje; psih skup svih spoznaja zasnovanih na izravnom doživljavanju.