Iskr značenje

Iskr, desni pritok Dunava u Bugarskoj; dug 368 km. Akumulacijska jezera, hidroelektrane; natapanje.