iseljeništvo značenje

iseljeništvo, stanovništvo koje napušta domovinu i nastavlja živjeti u drugoj zemlji, najčešće zbog teških gospodarstvenih i polit. prilika u zemlji iseljenja ili višega životnoga i demokratskoga standarda u zemlji useljenja.